O nas

Przymierze Ludowo-Narodowe (PLN)

PLN jest polską partią polityczną o profilu ludowo-narodowym, patronującą m.in., w ramach szeroko zakrojonej działalności statutowej, pismu społeczno-politycznemu Nowy Przegląd Wszechpolski a także portalowi internetowemu Piastpolski.pl.

Aktualnie w skład najwyższych władz Przymierza Ludowo-Narodowego wchodzą:

Andrzej Turek – prezes PLN
Władysław Obrzut
Edward Szwed – wiceprezesi PLN
Jan Surmacz – skarbnik PLN