Regulamin komentarzy

1. Wszystkie opinie zawarte w zamieszczanych komentarzach są poglądami własnymi ich autorów. Redakcja piastpolski.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

2. Zabrania się wpisywania w treści komentarzy wulgaryzmów, a także określeń obscenicznych i uznawanych powszechnie za obraźliwe. Zabrania się również szerzenia w nich treści szowinistycznych, rasistowskich oraz naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujący porządek prawny. Niedopuszczalne są również wpisy godzące w dobre imię Polski.

3. Prosimy usilnie naszych PT czytelników, aby, przystępując do komentowania danego tekstu, czynili to każdorazowo w ramach rzeczowej krytyki i dyskusji, a nie np. ambicjonalnych kłótni czy też personalnych wycieczek, i w miarę możliwości w związku z poruszaną w nim tematyką.

4. Komentarze nie spełniające warunków określonych w pkt. 2 będą w miarę możliwości niezwłocznie usuwane.