Polemiki

Nie trzeba tracić zbyt wiele czasu na wertowanie łam rozmaitych pism i witryn internetowych, stojących, przynajmniej deklaratywnie, na gruncie polskiego patriotyzmu (deklarujących się oficjalnie jako np. „niepodległościowe”, „prawicowe” – co jest, w naszych warunkach, niemalże synonimem określenia: „patriotyczne”, czy nawet wreszcie „narodowe”), by znaleźć tam cały zbiór różnego rodzaju jawnych przekłamań, typowych półprawd i ćwierćprawd, zręcznych niedomówień, wreszcie najzwyklejszych, celowo rozgłaszanych, bzdur i fantasmagorii, których nieuchronną konsekwencją jest daleko idącą deformacja polskiej świadomości historycznej i konsekwentne wykolejanie zdrowej polskiej myśli politycznej.

Nie sposób z całą dokładnością stwierdzić, w jakim stopniu jest to robota celowa, prowadzona całkowicie rozmyślnie przez zadeklarowanych wrogów Polski i polskości, a w jakim bezwiedne, bezmyślne i bezrefleksyjne powtarzanie pewnych, utartych kalek pojęciowych i skrótów myślowych przez ludzi działających i piszących w zasadzie w dobrej wierze, ale naiwnych, niedostatecznie samodzielnych myślowo, i w końcu zwyczajnie niedouczonych – to wszakże jest pewne, że rola tych pierwszych jest tu ewidentnie wiodąca, a przynajmniej inspirująca.

Wszystko to jako żywo przypomina nader smutny i złowieszczy w swoich skutkach scenariusz, opisany niesłychanie sugestywnie a zarazem precyzyjnie w 1925 r. przez Romana Dmowskiego, a przywołany już w artykule inicjującym działalność naszego portalu i określającym też już w samym tytule nader wymownie jego przewodnią misję – „Walka o polską myśl”.

By choć częściowo zaradzić temu złu, przystępujemy niniejszym do tworzenia swoistego katalogu najbardziej niedorzecznych, przewrotnych, bezczelnych i perfidnych fałszerstw i manipulacji zniekształcających polską historię i wypaczających polskie pojęcia polityczne, którym będziemy starali się w miarę możliwości dawać z miejsca stosowny odpór. Będą one klasyfikowane w dwóch wyodrębnionych kategoriach: Polemiki Poważne i Żarty.

Polemiki Poważne dotyczyć będą np. nawet bardzo daleko idących przekłamań historycznych, osnutych jednak wokół określonych, konkretnych faktów i posiadających jakąkolwiek, choćby typowo pseudonaukową, merytoryczną obudowę, i zasługujących już choćby z tego samego tytułu na rzeczową polemikę. W Żartach zaś będziemy wpisywać kompletne już absurdy i niedorzeczności, których nie brak również w w/w mediach, a które zasługują jedynie co najwyżej na jedno, ewentualnie dwa zdania sarkastycznego, względnie naprawdę żartobliwego podsumowania.

Zapraszamy do lektury:

Polemiki poważne

Żarty