Kontakt – PLN

Bliższe informacje na temat Przymierza Ludowo-Narodowego oraz pozostałe dokumenty organizacyjne, włącznie ze Statutem PLN, można otrzymać, kontaktując się z:

Prezesem PLN, kol. Andrzejem Turkiem;

adres: Lubatowa 65, 38-440 Iwonicz-Zdrój,

tel: 13 43 511 82;

e-mail: atureknpw@gmail.com,

lub też z

Przewodniczącym Komisji ds. Organizacyjnych PLN,

kol. Władysławem Obrzutem;

adres: Siołkowa 343, 33-330 Grybów,

nr. tel: (48) 18-44-760-67.