Chrześcijańskie państwo narodowe – cel powstańców Noworosji

W dniu 26 lipca 2014 r. Korpus Informacyjny Pospolitego Ruszenia Konfederacji Noworosji opublikował bardzo ciekawy tekst pt. „O co walczy pospolite ruszenie”, z którego treścią warto się zapoznać w kontekście mocno deformującej rzeczywistość nierozumnej propagandy antyrosyjskiej, płynącej m.in. także i z kręgów tzw. Ruchu Narodowego. Jeden z jego liderów, Krzysztof Bosak, b. poseł LPR i szef sztabu KWW Ruch Narodowy w ostatnich wyborach do europarlamentu, pozwolił sobie nawet – w wypowiedzi dla portalu onet.pl[1] – na rozbrajające stwierdzenie: „Jeśli już musimy robić jakieś analogie, to odpowiedniejsze byłoby porównanie [separatystów bijących się w Doniecku i Ługańsku] do partyzantki komunistycznej z czasów II wojny światowej”. W swoim oświadczeniu bojownicy skonfederowanych republik Noworosji zadają temu stwierdzeniu kłam.

* * *

„O co walczy pospolite ruszenie [Konfederacji Noworosji]

Przede wszystkim, walczymy za Wiarę Chrystusową, przekazaną nam przez naszych ojców i dziadów. Nie istnieje dla nas nic większego i ważniejszego. Ta wiara nie pozwala nam stać na uboczu, podczas gdy Zachód rozpętuje nową krucjatę w celu zniszczenia prawosławno-słowiańskiego świata. I właśnie dlatego Pospolite Ruszenie nazywane jest Wojskiem Prawosławnym, dlatego nad naszymi posterunkami i nad naszymi maszynami bojowymi powiewają flagi z wizerunkiem Chrystusa Zbawiciela.

W szeregach Pospolitego Ruszenia – ramię w ramię z prawosławnymi – walczą o te najwyższe wartości chrześcijańskie także przedstawiciele innych religii i wyznań, podobnie jak niegdyś walczyli w szeregach Armii Rosyjskiej za Wiarę, Cara i Ojczyznę zarówno prawosławni, jak i katolicy, luteranie, żydzi i muzułmanie…

Walczymy za naszą Ojczyznę, za naszą ziemię, za nasze domy, które każdego dnia są burzone w czasie bombardowań i artyleryjskich obstrzałów, za nasze rodziny, które giną pod bombami i od pocisków nadciągających oddziałów pacyfikacyjnych.

Walczymy o wielką rosyjską kulturę, której chcą nas pozbawić, za naszą tradycję historyczną, którą chcą nam zakłamać. Walczymy o naszą wielką rosyjską mowę, o prawo do decydowania w jakim języku mówić i pisać będziemy my i nasze dzieci, o prawo do decydowania o własnym losie i nie zaliczenia nas do „ludzi drugiej kategorii” na naszej własnej ziemi.

Po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci naród wziął broń do ręki, aby walczyć nie według wytycznych jakichś partii czy przywódców politycznych, i nie za czyjeś „projekty” polityczne, albo obce interesy gospodarcze.

Chwyciliśmy za broń, aby walczyć o Noworosję – nasze nowe sprawiedliwe Państwo narodowe, w którym nie będzie ani partyjnych dyktatur, ani złodziejskich „elit” rządzących, ani wszechwładnych oligarchów, stawiających swoje egoistyczne korzyści ponad interesy państwa i narodu, i nie będzie skorumpowanych urzędników, ciemiężących zwykłych obywateli. Walczymy o państwo narodowe, w którym sprawiedliwość społeczna zbudowana będzie nie na słowach, lecz na czynach, w którym wszyscy naprawdę będą równi wobec prawa, i w którym obywatele nie będą ledwie wegetować, ale będą w pełni żyć i pracować dla dobra swojej rodziny i swojego kraju, nie obawiając się o swoją przyszłość i dobrobyt materialny.

Nazywamy często naszych wrogów „ukrami”. Lecz nigdy nie postawiliśmy znaku równości pomiędzy „ukrami” i Ukraińcami. Nie walczymy i nie będziemy walczyć przeciwko narodowi ukraińskiemu. Wręcz przeciwnie – to właśnie uczciwi Ukraińcy walczą dzisiaj w szeregach naszego Pospolitego Ruszenia przeciwko „ukrom”: nie-ludziom o mózgach zainfekowanych pseudonacjonalistyczną propagandą i przeżartych trucizną zachodnich „ogólnoludzkich” (a tak naprawdę całkowicie nieludzkich) „wartości”, przeciwko zdrajcom prawosławno-słowiańskiej cywilizacji, gnębicielom i katom swojego narodu, zgadzającym się na odgrywanie haniebnej roli marionetek Zachodu.

Wierzymy swojemu Dowódcy [ Striełkowowi], który zwołał nas pod święte sztandary Pospolitego Ruszenia, i jeżeli będzie trzeba, to każdy z nas jest gotowy oddać za niego swoje życie. Jesteśmy przekonani o słuszności naszej walki i jesteśmy pewni naszego zwycięstwa.

Dlatego zwyciężymy!

Korpus Informacyjny Pospolitego Ruszenia Konfederacji Noworosji”

Tłum. – Grzegorz Grabowski

Źródło: Bogurodzica w sukurs Noworosji http://polski.blog.ru/213354659.html

[1] – Janusz Schwertner, Rosyjscy separatyści jak Żołnierze Wyklęci? Bosak: to niesprawiedliwe http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/
rosyjscy-separatysci-jak-zolnierze-wykleci-bosak-to-niesprawiedliwe/e4tnd
(15.07.2014).